Viet Nam English
slider nha may dau slider2 slider3 slider4 slider san pham slider5 banner1
Thông tin liên lạc

Phòng Kinh Doanh Dầu

Mr . Nghĩa  -    ( + 84 ) 904.296.078

Skype : 

Email :  nghiatd@qmcgroup.vn

Mr . Tùng    -   ( + 84 ) 936.736.078

Skype : 

Email :  tungnh@qmcgroup.vn

Mr . Tuấn    -   ( + 84 ) 976.053.017

Skype : 

Email :  buituan@qmcgroup.vn

Phòng Kinh Doanh Nông Sản

Mr . Vương  - ( + 84 ) 904 856 078

Email :  vuongnv@qmcgroup.vn

Ms . Liên      -  ( + 84 ) 938 465 078

Email :  lienntm@qmcgroup.vn

Ms . Dung     -  ( + 84 ) 936 956 078

Email :  dungtn@qmcgroup.vn

 

Đối Tác - Khách Hàng
 
 
 
 
 

 

Thống kê truy cập
Đang truy cập: 2
  Hôm nay: 16
 Tổng lượt truy cập: 309992

QMC Group | Tập đoàn Quang Minh | dầu ăn | Nguyên liệu nông sản | Thức ăn chăn nuôi

Market Data is displayed at least 10 minutes.